Privacy Policy

Bij StakeCasino zijn gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website erg belangrijk voor ons. Dit privacybeleid beschrijft onze privacypraktijken in duidelijke taal, met een minimum aan juridisch en technisch jargon, zodat u de verstrekte informatie begrijpt. Om dit doel te bereiken willen wij u echter de volgende begrippen uitleggen.

Wat zijn Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Verschillende stukjes informatie die samen kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon, vormen ook Persoonsgegevens.

Wat is verwerking?
“Verwerking” betekent en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

Welke wet is van toepassing?
In principe zullen wij uw Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“GDPR”) en de relevante uitvoeringsbepalingen:
o Duitsland`s federale wet op de gegevensbescherming (“BDSG”)
o Verordening nr. 2018-1125 van Frankrijk (“DPA”)
o de Nederlandse GDPR-uitvoeringswet (“UAVG”).

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
De verantwoordelijke partij StakeCasino.nl van Berger Strasse 312, Frankfurt am Main, Hessen, 60385, Duitsland (“StakeCasino”, “wij”, “ons” of “onze”), Dit privacybeleid is van toepassing op www.stakecasino.de, www.stakecasino.fr, www.stakecasino.nl ongeacht welk domein u bezoekt. Als u vragen heeft of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@stakecasino.nl of schrijf ons op bovenstaand adres.

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking
Wij moeten zowel een doel als een rechtsgrondslag hebben om Persoonsgegevens te verwerken. De doeleinden zijn: a) het aanbieden van de website en zijn functies en inhoud; b) het beantwoorden van contactverzoeken en het communiceren met onze gebruikers, indien nodig; en c) veiligheidsmaatregelen.

Natuurlijk kunnen wij dat alleen doen als wij ten minste een van de volgende rechtsgrondslagen of met andere woorden wettige redenen hebben om dat te doen. Als zodanig koppelen wij de bovengenoemde doeleinden doorgaans aan een van de volgende: a) uw toestemming; b) om onze diensten te vervullen en contractuele verplichtingen na te komen; c) om onze wettelijke verplichtingen na te komen; en d) om onze legitieme belangen te beschermen.

Categorieën van betrokkenen en soorten verwerkte gegevens
Tijdens het gebruik van onze website verwerken wij de volgende soorten gegevens van bezoekers en gebruikers: a) contactgegevens, indien verstrekt; b) inhoudsgegevens, indien verstrekt; c) gebruiksgegevens; en d) meta/communicatiegegevens.

Beveiliging
Onze website gebruikt SSL of TLS-codering om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud, inloggegevens of contactaanvragen die u ons toestuurt te beschermen. Wij hebben ook tal van veiligheidsmaatregelen (“technische en organisatorische maatregelen”) getroffen, zoals versleuteling of “need to know”-toegang, om de meest volledige bescherming van via deze website verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaring en opslag
Wij bewaren uw Persoonsgegevens zoals noodzakelijk in verband met de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, en in overeenstemming met de Duitse wettelijke bewaartermijnen en andere toepasselijke wetten gedurende maximaal 10 jaar.

Delen en openbaar maken
Wij zullen uw Persoonsgegevens niet openbaar maken of anderszins verspreiden aan derden tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, inclusief de website; b) u toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking; c) of indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen bijv. door een gerechtelijk bevel of indien dit noodzakelijk is ter ondersteuning van strafrechtelijke of juridische onderzoeken of andere juridische procedures; zoals vereist door de wet of regelgeving; indien StakeCasino (of een deel van StakeCasino) wordt verkocht aan of fuseert met een ander bedrijf; of procedures in binnen- of buitenland of om onze legitieme belangen te vervullen.

Minderjarigen
Wij vragen geen Persoonsgegevens van minderjarigen en kinderen en verzamelen dergelijke gegevens niet bewust of geven ze niet door aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering vindt niet plaats.

Niet verkopen
Wij verkopen uw Persoonsgegevens niet.

Gegevens van speciale categorieën
Tenzij specifiek vereist en toestemming is verkregen, voor een bepaalde dienst, verwerken wij geen gegevens van speciale categorieën.

Logbestanden
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de Persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Dit omvat: a) IP-adres van de aanvragende computer; b) datum en tijdstip van toegang; c) naam en URL van het geraadpleegde bestand; d) website van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL); e) gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer alsmede de naam van uw toegangsprovider. De verwerking is noodzakelijk voor het aanbieden van een website en dient dus ter bescherming van ons legitiem belang.

Cookies
Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (pc, smartphone, tablet enz.) worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is uw toestemming alsmede ons gerechtvaardigd belang.

Contact met ons opnemen
Wij kunnen u om Persoonsgegevens vragen wanneer u contact met ons opneemt. De categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adressen en uw bericht omvatten. De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw contactgegevens is uw toestemming, ons gerechtvaardigd belang, de verstrekking van een contractuele of precontractuele maatregel en onze wettelijke verplichting in geval van een verzoek om toegang tot gegevens, voor zover van toepassing.

Affiliate marketing
Wij nemen ook deel aan affiliate programma’s. Affiliate programma’s zijn ontworpen om website-eigenaren een middel te bieden om reclamevergoedingen te verdienen door te adverteren en te linken. Als zodanig kan onze website affiliate marketing links bevatten, wat betekent dat we een commissie kunnen krijgen op de verkoop van die producten of diensten waarover we schrijven. Via een van mijn affiliate links worden u nooit kosten in rekening gebracht, maar u krijgt mogelijk een korting op de desbetreffende affiliate diensten en wij ontvangen een kleine commissie. Onze redactionele inhoud wordt niet beïnvloed door adverteerders of affiliate partnerschappen.

Samenwerking met verwerkers en derden
Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, u toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen. Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde “verwerkingsovereenkomst

Diensten en inhoud van derden
Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen inhoud of dienstaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten (“inhoud”) op onze website te integreren. Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kennen, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Hierna volgt een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun privacybeleid, dat nadere informatie bevat over de verwerking van gegevens en eventuele zogenaamde opt-out-maatregelen: Fonts: Google Font API von Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, en Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Font Awesome von Fonticons Inc, 307 S Main St Ste 202 Bentonville, AR, 72712-9214 Verenigde Staten. Google Analytics van Google LLC. Content Management System (CMS) van WordPress een dienst geleverd door Automattic Inc van 60 29th St 343, San Francisco, California, 94110, Verenigde Staten.

Internationale overdracht
In het kader van de exploitatie van onze website verwerken wij gegevens. Wij geven gewoonlijk geen Persoonsgegevens door aan landen buiten Duitsland en de EER. Als wij dat wel doen, zorgen wij ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt geregeld door Verwerkingsovereenkomsten die standaardcontractbepalingen bevatten om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Privacyrechten
U kunt de volgende rechten uitoefenen:
– Recht op informatie
– Recht op rectificatie
– Recht op bezwaar tegen verwerking
– Recht op verwijdering
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid
– Recht op bezwaar
– Recht om toestemming in te trekken
– Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
– Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Uw informatie bijwerken
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is of dat wij niet langer gerechtigd zijn deze te gebruiken en u wilt verzoeken om rectificatie, verwijdering of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, neem dan contact met ons op.

Uw toestemming intrekken
U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Verzoek om toegang
In het geval dat u een verzoek om toegang tot uw gegevens wilt indienen, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is reageren op verzoeken om toegang en correctie. Indien wij niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek kunnen reageren, zullen wij u dat binnen dertig (30) dagen schriftelijk laten weten. Indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u vertellen waarom (behalve wanneer wij daartoe niet verplicht zijn op grond van de respectieve bovengenoemde wettelijke voorschriften).

Klacht bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht een klacht in te dienen over onze verwerking van Persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.
Wijzigingen en updates
Aangezien wijzigingen in de wet of in onze interne bedrijfsprocessen het nodig kunnen maken dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen, vragen wij u dit Privacybeleid regelmatig te lezen.

Zorgen en contact
Als u zich zorgen maakt over een mogelijke inbreuk op uw privacy of misbruik van uw Persoonsgegevens door ons, of andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@stakecasino.nl of ons schrijven op bovenstaand adres.

Cookie Policy

Dit Cookiebeleid zet uiteen hoe wij, StakeCasino.nl van Berger Strasse 312, Frankfurt am Main, Hessen, 60385, Duitsland (“StakeCasino”, “wij”, “ons” of “onze”), cookies en andere digitale technologieën gebruiken op onze websites op www.stakecasino.de, www.stakecasino.fr, www.stakecasino.nl ongeacht welk domein u bezoekt.

Dit Cookiebeleid is in overeenstemming met de EU`s Privacy and Electronic Communications Regulations (“PECR”) de relevante uitvoeringsbepalingen:
o de Duitse telecommunicatiewet (“TKG”),
o de Franse wet inzake vertrouwen in de digitale economie (“TDEA”), en
o de Telecommunicatiewet van Nederland (“TA”).

Dit beleid moet samen met ons privacybeleid worden gelezen en als u vragen of opmerkingen hebt of uw rechten wilt uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, stuur dan een e-mail naar info@stakecasino.de of schrijf ons op bovenstaand adres.

Wat zijn cookies?
Zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt onze website gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën (gewoonlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn tekstbestanden in een website die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat worden gedownload of in een website worden opgenomen wanneer u deze bezoekt. Cookies kunnen vervolgens bij elk volgend bezoek worden teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die deze cookie herkent.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze website voor verschillende doeleinden, zoals hieronder uiteengezet. Sommige van deze cookies worden door ons geplaatst en andere door derden.

Noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze website om kernfuncties van de website mogelijk te maken, de veiligheid van de website te garanderen en netwerkbeheer mogelijk te maken. Ze worden soms “strikt noodzakelijke” of “essentiële” cookies genoemd. Zonder deze cookies kan een website niet naar behoren functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee wij uw voorkeuren voor het toestaan van cookies kunnen onthouden en de belasting van het netwerk kunnen verdelen.

Functionele en analytische cookies – Deze cookies zijn functioneel of analytisch. Ze worden gebruikt om de functionaliteit te verbeteren, de browse-ervaring te verbeteren en te personaliseren en het websiteverkeer en -gebruik te analyseren.

– Met analytische cookies kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Zij helpen ons te begrijpen en te meten hoe u met onze website omgaat, stellen ons in staat statistieken over onze websitebezoekers te verzamelen om hen beter te begrijpen en de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij zoeken.

– Functionele cookies worden gebruikt om te verbeteren wat u op onze website kunt doen. Voorbeelden hiervan zijn het helpen van ons om u een betere en meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, het testen en leveren van het beste websiteontwerp, de lay-out en de inhoud, en het onthouden van de keuzes die u tussen sessies maakt. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u verbeteren en personaliseren, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden.

– Daarnaast zijn bepaalde cookies van derden nodig om bepaalde functies op de website mogelijk te maken. Deze cookies van derden worden alleen geplaatst wanneer u gebruik maakt van bepaalde functionaliteiten op de website.

Hoe kunt u cookies beheren?
a) Browsercontrole
Met de meeste browsers kunt u cookies beheren via de cookie-instellingen, die u kunt aanpassen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Met de meeste browsers kunt u ook cookies controleren en verwijderen. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browserfabrikant door de voor u relevante link te volgen Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari.

b) Pop-up tool voor toestemming
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een pop-upvenster voor het instellen van cookies te zien. Deze pop-up is een toestemmingshulpmiddel waarmee u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt aangeven. U kunt ze accepteren of afwijzen of dit Cookiebeleid bekijken voordat u toestemming geeft voor cookies of ze afwijst. Zo kunt u een geïnformeerde beslissing nemen over de cookies die wij gebruiken. Het staat u vrij om cookies te accepteren of te weigeren, maar houd er rekening mee dat het surfen op onze website minder gebruiksvriendelijk kan zijn en dat relevante inhoud kan worden beïnvloed nadat u ze hebt geweigerd.

Ongeacht uw aanvankelijke beslissing kunt u van tijd tot tijd uw toestemming intrekken of uw voorkeuren aanpassen via de controle-instellingen van uw browser, het wissen van uw cookie-map of door uw voorkeuren te wijzigen in onze Pop-Up Consent Tool.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics op basis van ons legitieme belang en uw toestemming, een webanalysedienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, en Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op onze website. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om onze website te kunnen analyseren hoe gebruikers onze website op meerdere apparaten gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google (VS), inclusief overbrenging naar de Verenigde Staten. De volgende gegevens worden verwerkt door het gebruik van Google Analytics:

– 3 bytes van het IP-adres van het opgeroepen systeem van de websitebezoeker (geanonimiseerd IP-adres),
– de opgeroepen website,
– de website van waaruit de gebruiker de opgeroepen pagina van mijn website heeft bereikt (referrer),
– de subpagina’s die vanaf de website zijn bezocht,
– de tijd die op de website is doorgebracht, en
– de frequentie waarmee de website wordt bezocht.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet zal koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de tracking door Google Analytics in de toekomst uitschakelen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren via deze link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Updates
Wij passen ons cookiebeleid van tijd tot tijd aan. Kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van de laatste versie. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 21 februari 2023.

Vragen?
Voor meer informatie over cookies kunt u een e-mail sturen naar info@stakecasino.nl of ons schrijven op bovenstaand adres. Als u meer wilt weten over hoe wij persoonsgegevens in het algemeen gebruiken, lees dan ons Privacybeleid.

Delen via

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Top Online Casinos
Moi Casino Logo at Stake.com

MoiCasino

9.5
9.5/10
MrSloty Stake Casino

MrSloty

9.0
9/10
Slothunter Casino Logo

Slothunter

8.5
8.5/10